/

 

 

Om Forbio 

Forbio ägs och drivs av Anders Jönsson med bas i Oxelösund. Verksamheten startade 2013. Anders har följande bakgrund och erfarenhet:

  • Jägmästare med ekonomisk inriktning, examen 1999
  • Tidigare anställningar vid Skogforsk (1999-2001), McKinsey & Co. (2001-2004), Sveaskog (2005-2010) och BioMass Capital/BMC (2010-2013)
  • I huvudsak marknadsanalytiska och projektorienterade roller inom marknadsstrategi, affärsplanering och affärsutveckling
  • Bred erfarenhet från arbete med skogsindustri, skogsägande och naturresursförvaltning både i Sverige och internationellt
  • Har under 2013-2018 på projektbasis haft roller som underleverantör till Intertek Business Assurance respektive DNV GL Business Assurance Sweden. Externrevisor i revisioner mot FSC:s och PEFC:s skogs- och spårbarhetsstandarder
  • Hade under huvuddelen av 2019 ett löpande uppdrag som verksamhetsutvecklare vid uppbyggnaden av Hällefors Tierp Skogar AB 
  • Verkar sedan inledningen av 2020 i rollen som markförvaltare på Nyköpings kommun